Zajęcia

Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. Tutaj dziecko przeżywa radości i zadowolenia, tutaj poznaje smak sukcesów tak indywidualnych jak i zespołowych. Tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.
Chcemy twórczo wychować dziecko, pozwolić mu na odkrywanie własnych, indywidualnych cech, dlatego tworzymy takie sytuacje by dziecko samo potrafiło znaleźć odpowiedź na własne pytania, żeby zrozumiało swoje reakcje i zachowania, umiało je oceniać, a w rezultacie korzystać z wiedzy o sobie.
Punktem wyjścia z takiej sytuacji jest aktywność, w której nauczyciel wspiera dzieci i prowokuje sytuacje. Nauczyciel podtrzymuje działania dzieci poprzez modyfikację sytuacji i towarzyszenie dzieciom w realizacji pomysłów.
Powstające nowe sytuacje stanowią dla dziecka podstawę do wiary w siebie. Dziecko uczy się twórczego działania, nabywa umiejętności porozumiewania się, staje się bardziej odpowiedzialne wobec siebie i innych.
Celem wychowania w naszym przedszkolu jest budowanie niepowtarzalnej osobowości dziecka. Tworzy ono własny wizerunek pod wpływem informacji zwrotnych otrzymywanych od nauczycieli i rówieśników.

W osiąganiu powyższych celów pomagają nam realizowane w przedszkolu zajęcia dydaktyczne:

 1. Kontakty z literaturą dziecięcą.
 2. Zajęcia rytmiczno-muzyczne – 2 x w tygodniu:
  • umuzykalnienie poprzez naukę piosenek, zabawy muzyczne, słuchanie muzyki,
  • kształcenie słuchu poprzez ćwiczenia prowadzone w formie zabaw,
  • taniec,
  • poznawanie wybranych zasad muzyki,
  • odkrywanie radości samodzielnego tworzenia muzyki.
 3. Zajęcia plastyczne rozszerzone – 2 x w tygodniu:
  • malowanie, rysunek, lepienie, itp.,
  • opowiadania o sławnych malarzach, rzeźbiarzach.
 4. Zajęcia przyrodnicze i dostrzeganie wybranych zjawisk fizycznych.
 5. Rozwijanie sprawności manualnych (zajęcia plastyczne i techniczne).
 6. Poznawanie pojęć matematycznych.
 7. Język angielski
 8. Religia- dla dzieci 5,6-letnich.

We współpracą z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy, placówka udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Przedszkole zapewnia dzieciom i rodzicom opiekę logopedyczną i psychologiczną.

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018

Grupa I Kurczaczki

Język angielski: wtorek 9.00 – 9.15; środa 14.00- 14.15
Tuputan: wtorek 14.00-14.30
Tablica interaktywna: czwartek 14.00- 14.30
Origami: środa 14.15 – 14.45
Zajęcia umuzykalniające: piątek 14.00 – 14.30

Grupa II Krasnoludki

Język angielski: wtorek 10.30 – 10.45; środa 13.00- 13.15
Tuputan: poniedziałek 14.30-15.00
Tablica interaktywna: środa 14.00- 14.30
Sport, zabawa i ja: czwartek 14.00-14.30
Zajęcia plastyczno manualne: piątek 14.00 – 14.30

Grupa III Wiewiórki

Język angielski: wtorek 9.30 – 10.00; czwartek 8.30- 9.00
Tuputan: środa 14.30-15.00
Tablica interaktywna: czwartek 14.00- 14.30
Religia: poniedziałek 10.30 – 11.00
Ruch rozwijający W. Sherborne: wtorek 14.00 – 14.30 (co drugi tydzień)
Zabawy ruchowe ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej: wtorek 14.00 – 14.30 (co drugi tydzień)

Grupa IV Biedronki

Język angielski: wtorek 9.15 – 9.30; środa 13.15- 13.30
Tuputan: czwartek 14.00-14.30
Tablica interaktywna: poniedziałek 14.00- 14.30
Zabawy rytmiczno – ruchowe: piątek 14.00-14.30 (co drugi tydzień)
Zabawy plastyczno-techniczne: piątek 14.00-14.30 (co drugi tydzień)

Grupa V Pszczółki

Język angielski: wtorek 12.15- 12.45; czwartek 10.30- 11.00
Tuputan: piątek 14.00-14.30
Tablica interaktywna: wtorek 14.30- 15.00
Religia: poniedziałek 11.00- 11.30 ; czwartek 8.30- 9.00
Kółko flażoletowe: środa 14.00- 14.30 (co drugi tydzień)
Sympatycy gier planszowych: środa 14.00- 14.30 (co drugi tydzień)

Grupa VI Zajączki

Język angielski: wtorek 10.00- 10.30; czwartek 10.00- 10.30
Tuputan: czwartek 14.30 – 15.00
Tablica interaktywna: poniedziałek 14.30- 15.00
Religia: czwartek 9.30 – 10.00
Matematyczny Kangurek: środa 14.00- 14.30

Grupa VII Kucharzyki

Język angielski: wtorek 11.45- 12.15; czwartek 9.00- 9.30
Tuputan: poniedziałek 14.00- 14.30
Tablica interaktywna: piątek 14.00-14.30
Religia: czwartek 10.00 – 10.30
Zajęcia plastyczne/ Zajęcia taneczne: środa 14.00- 14.30 (zamiennie co drugi tydzień)

Grupa VIII Kreciki

Język angielski: wtorek 11.15- 11.45; czwartek 9.30- 10.00
Tuputan: wtorek 13.00 – 13.30
Tablica interaktywna: środa 14.30- 15.00
Religia: poniedziałek 10.00 – 10.30
Bądź jak Picasso – kółko plastyczne: piątek 14.00 – 14.30

Grupa IX Kotki

Język angielski: wtorek 10.45- 11.15; czwartek 8.00- 8.30
Tuputan: środa 14.00 – 14.30
Tablica interaktywna: wtorek  14.00 – 14.30
Religia: poniedziałek 11.30 – 12.00, czwartek 9.00 – 9.30
Arteterapia: poniedziałek 14.00 – 14.30
Klucz do uczenia się: piątek 14.00 – 14.30

Przedszkole u Krecika Szybownika