Podstawa programowa, Programy i Koncepcja pracy przedszkola

W naszej placówce w roku szkolnym 2016/2017 praca z dziećmi opiera się głównie na programie:

1.”RAZEM W PRZEDSZKOLU”
PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

autorstwa: JOLANTY ANDRZEJEWSKIEJ I JOLANTY WIERUCKIEJ

2. PROGRAM WYCHOWANIA W PRZEDSZKOLU PWN

autorstwa:  J. KOŁAPY I E. TOKARSKIEJ

Programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (Dz. U. Nr 4 póz. 17, Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009 r.).

Programy stanowią opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego , lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

3. Programie autorskim „Wędrówki Krecika po Fordonie” – program turystyczny z edukacji regionalnej dla dzieci 5 – 6 letnich.

4. Programie innowacyjnym ” Na sportowo – rosnę zdrowo”

5. Programie promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.

6. Programie profilaktycznym dotyczącym zdrowia WZW

7. Programie rozwoju przedszkola

8. Rocznym programie pracy „Ekologia – las” – edukacja ekologiczna w przedszkolu”

9. Miesięcznych planach pracy przygotowywanych dla poszczególnych grup przez nauczycielki    przedszkola.

10. Programie „Domestos – Tu byłem”

Ponadto wykorzystujemy w swojej pracy:
- program autorski prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”,
- metodę „Ruch rozwijający dla dzieci” W. Sherbone,
- metodę „Dobrego Startu” Z. Bogdanowicz,
- elementy pedagogiki zabawy „Klanza”.

W naszej placówce realizowane są również programy ogólnopolskie:

„Mamo tato wolę wodę”

Program „Mamo, Tato, wolę wodę!” już od 2009 roku wspiera rodziców i nauczycieli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych. Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością. Postanowiliśmy aktywnie przeciwdziałać temu zjawisku i poprzez edukację oraz zabawę podkreślać rolę wody w codziennej diecie dziecka. Partnerami merytorycznymi programu są Instytut Matki i Dziecka i Instytut Żywności i Żywienia. IV edycja programu została objęta honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach trzech dotychczasowych edycji programu „Mamo, Tato, wolę wodę!” materiały edukacyjne wprowadzające dzieci w świat wody trafiły do 4 382 przedszkoli na terenie całej Polski. W zajęciach wzięło udział ponad 400 tysięcy przedszkolaków. Podczas zajęć, których program został opracowany przez specjalistów, m.in. z zakresu żywienia, pedagogów, psychologów, a także fizyka i ekologa, dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego odżywiania, dowiedzieć się więcej o właściwościach wody i jej zastosowaniu.

W tegorocznej, IV edycji programu idziemy o krok dalej. Wraz z partnerami postanowiliśmy zorganizować konkurs na patronat programu „Mamo, Tato, wolę wodę!”. Chcemy w ten sposób wyróżnić placówki, które propagują zdrowy tryb życia, a patronat będzie stanowił dla otoczenia zewnętrznego potwierdzenie najwyższych standardów opieki i edukacji oferowanych w placówce.

www.wolewode.pl/

„Akademia Aquafresh”

Drodzy Rodzice, Dzieci, Przedszkola i Stomatolodzy!! II Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh” zakończyła się ogromnym sukcesem. Otrzymaliśmy zgłoszenia od 4 293 przedszkoli, dotarliśmy do ponad 430 000 dzieci we wszystkich grupach wiekowych przedszkola, a to wszystko dzięki Waszej aktywności i zaangażowaniu. Mamy nadzieję, że nadchodząca III edycja spowoduje, że jeszcze więcej dzieci wspólnie z Pastusiami i rodzicami będzie myło ząbki i dbało o higienę jamy ustnej, aby zmniejszyć poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.

Już w czerwcu będziemy przyjmowali zgłoszenia do III edycji! Zapraszamy wszystkie dzieci, rodziców, przedszkola oraz gabinety stomatologiczne do wzięcia udziału w akcji. Zapraszamy również do powracania na naszą stronę internetową na której zamieszczane będą wszystkie informację dotyczące kolejnej edycji. Możecie Państwo wciąż korzystać z materiałów edukacyjnych do szerzenia profilaktyki mycia ząbków oraz wspólnej zabawy dzieci z Pastusiami.

www.akademia-aquafresh.pl/

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

rogram „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to inicjatywa firmy Tymbark i marki  KUBUŚ. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzięki akcji dzieci i nauczyciele w przedszkolach otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Na ich podstawie realizują wiele działań, by zadbać o otaczające nas środowisko: segregują śmieci, prowadzą patrole ekologiczne, organizują specjalne dni, poświęcone przyrodzie. IV edycja programu realizowana jest od października 2011 roku do czerwca 2012 roku w przedszkolach na terenie całej Polski. Wszystkie przedszkola, które zgłaszają się do programu, otrzymują materiały dydaktyczne oraz upominki edukacyjne, a także Certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w programie. Program jest przygotowany tak, by wpisywać się w działania przedszkoli. Nie jest wymagane tworzenie specjalnych sprawozdań, po programie chętni nauczyciele mogą przesłąć swoje opinie oraz zdjęcia z realizacji zajęć.

www.przyjacielenatury.pl

„Pogromcy zarazków”

„Pogromcy zarazków” to ogólnopolska inicjatywa, która ma na celu zwrócenie uwagi na chorobotwórcze zarazki w naszym otoczeniu. Organizatorem kampanii jest marka Dettol i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Razem przyglądamy się m.in. naszym rękom, mieszkaniom, biurom, komunikacji miejskiej i promujemy najprostszą i najtańszą prewencję, jaką jest mycie rąk.

www.pogromcyzarazkow.pl

„Czyste powietrze wokół nas”

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” ORGANIZOWANY JEST PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU ORAZ DO CZYNNEGO UDZIAŁU W  TYM PRZEDSIĘWZIĘCIU!

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE

Program pt. „Czyste powietrze wokół nas” powstał w 1997 roku. Program ma charakter profilaktyczny i rekomendowany jest przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Dostosowany jest do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci, ma na celu przede wszystkim wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. W dalszej perspektywie jest wstępem do asertywnych zachowań dzieci w obronie własnych praw i własnego zdrowia.

Program kierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do rodziców i opiekunów dzieci, wychowawców.

Główne cele programu:

1) ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy

2) podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 przeprowadzana była I edycja programu.

Przewidziano IV edycje, trwające do czerwca 2012 roku. Co roku liczba przedszkoli realizujących program będzie zwiększana o 20%.

W roku szkolnym 2010/2011 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego jest realizowana III edycja programu. Obecnie programem objęto 30% przedszkoli w województwie.

REALIZACJA PROGRAMU

W ramach realizacji programu w przedszkolu przeprowadzone zostaną zajęcia ( cykl 5 zajęć) dotyczące m.in. rozpoznawania źródeł dymu, szkodliwości dymu tytoniowego, szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy oraz umiejętności odmowy przebywania w zadymionych pomieszczeniach, nauka piosenki o Dinusiu (maskotka programu), zabawy tematyczne oraz  konkursy.

PROBLEM BIERNEGO PALENIA

Kształtowanie postaw zaczyna się od najmłodszych lat. Program stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwego wpływu dymu tytoniowego. Postawa obronna wobec palenia tytoniu wykształcona w wieku przedszkolnym procentować będzie przez całe dorosłe życie.

BIERNE PALENIE – (ang. environmental tobacco smoke (exposure to environmental tobacco smoke), ETS – dym tytoniowy środowiskowy (ekspozycja na dym tytoniowy środowiskowy)

Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza m.in.:

 • zmniejszoną gotowość szkolną,
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
 • zaburzenia zachowania dziecka,
 • zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
 • dzieci, których rodzice palą 2-3 razy częściej zapadają na choroby układu oddechowego oraz mają zmniejszoną objętość płuc

O potrzebie edukacji dzieci nt. szkodliwości palenia tytoniu świadczą wyniki badań1:

 • w Polsce codziennie po pierwszego papierosa sięga pół tysiąca dzieci,
 • rocznie palenia próbuje około 180 tys. nieletnich,
 • co drugi chłopiec przed 10 rokiem życia próbował już papierosa, a co 4 piętnastolatek pali papierosy regularnie,
 • 64% chłopców i 53% dziewcząt w wieku 13-15 lat podjęło już w swoim życiu próby palenia tytoniu, z czego 30% chłopców i 21% dziewczyn podjęło te próby przed ukończeniem 10 roku życia!
 • dzieci w Polsce wypalają do 4 mld papierosów rocznie,
 • 4 mln dzieci wdycha biernie dym tytoniowy w domu lub miejscach publicznych,
 • w 67% gospodarstw domowych dzieci narażone są na dym tytoniowy.

(dla porównania – Finlandia – 8%, Szwecja 15%)

 • 65% dzieci narażonych jest na bierne palenie w miejscach publicznych, m.in.. dyskoteki, puby, lokale, szkoły, itp.
 • 53% nastolatków chce rzucić palenie,
 • 62% dzieci i młodzieży próbowało już zerwać z nałogiem,
 • z powodu biernego palenia rocznie umiera w Polsce 1000 osób,
 • bierne palenie zabija w Europie jedną osobę co 17 minut

Bierne palenie rzadko postrzegane jest w kategoriach zagrożenia. Palenie przy dzieciach jest prawie normą. 48% palących dorosłych przyznaje, że pali przy dzieciach. Edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego, od najmłodszych lat. Realizacja programu gwarantuje wszechstronne podejście do profilaktyki antytytoniowej – wpływa nie tylko na dziecko, ale także na jego rodzinę oraz wychowawców, czyli osoby z którymi przedszkolak spędza najwięcej czasu i które na tym etapie życia są dla niego autorytetem.

_____________________________________

1 Źródło: stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce – raport WHO, 2009 r.

SZANOWNI RODZICE !!!

*Pamietajcie, że głównym celem programu jest wdrażanie dziecka do podejmowania świadomych wyborów wobec palenia tytoniu!

* Wspierajcie Wasze dzieci, gdy będą się bronić przed wdychaniem dymu tytoniowego i narysują lub umieszczą w swoim pokoju znak zakazu palenia. Nie złoście się na nie. Wasze dzieci  mają prawo decydować, co się wokół nich dzieje.

* W trakcie realizacji programu wysłuchajcie spokojnie wrażeń Waszego dziecka z zajęć, zachęcajcie je do działania i opowiadania.

* Pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane w przedszkolach, a potem w szkołach to nie wszystko! W duzej mierze to od Was zależy, czy Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie!

* Dobro własnych dzieci – w bliższej i w dalszej perspektywie – może wam posłużyć jako dodatkowy bodziec, by spróbować rzucić palenie jeszcze raz (i jeszcze raz), jak zrobiły to z powodzeniem miliony palaczy, choć często nie za pierwszym razem.

* W przedszkolu uzyskacie adresy placówek zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień w Naszym regionie

„KLUCZ DO UCZENIA SIĘ”

O PROGRAMIE

Jedyny w Polsce, kompletny, łatwy do wdrożenia, zmieniający wszystkie dzieci i nauczycieli z Gąsienic w piękne i mądre Motyle…

news one

Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej „Klucz do uczenia się” jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.

Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności:

samoregulacji

poznawcze

komunikatywne

UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań:

 • ruchu lub bezruchu ciała,
 • skupienia uwagi,
 • określenia zachowań,
 • koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców,
 • określenie ograniczeń własnego ciała,
 • panowanie nad własnym zachowaniem.

Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań. Dziecko z rozwiniętą samoregulacją potrafi uczyć się „na żądanie”:

 • uczy się wtedy kiedy nauczyciel tego wymaga,
 • uczy się tego, co powiedział nauczyciel,
 • plan nauczyciela staje się jego planem,
 • jest ciekawe,
 • jest chętne do próbowania i podejmowania ryzyka,
 • chce się uczyć dla własnej przyjemności,
 • jest gotowe do poświęceń i wytrwałości.

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE – to rozwój intelektualny i kreatywny. Program „Klucz do uczenia się” rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji:

 • matematyczno-logiczną,
 • ruchową,
 • językową,
 • wizualno-przestrzenną,
 • muzyczną,
 • intrapersonalną (refleksyjną),
 • interpersonalną,
 • przyrodniczą.

Oprócz wymienionych obszarów rozwoju intelektualnego program koncentruje się również na rozwoju kreatywności, czyli umiejętności znajdowania oryginalnych rozwiązań problemów.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE – to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. Służy temu:

 • praca w parach,
 • refleksja grupowa,
 • praca zespołowa,
 • wspólne sukcesy,
 • wspólna zabawa, czy
 • wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.

Program Klucz do uczenia się to jedyny w Polsce program, który w ramach wychowania przedszkolnego rozwija te kluczowe umiejętności.

Przedszkole u Krecika Szybownika