Podstawa programowa, Programy i Koncepcja pracy przedszkola

W naszej placówce w roku szkolnym 2017/2018 praca z dziećmi opiera się głównie na programie:

1.’KOCHAM PRZEDSZKOLE”
PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WSiP

autorstwa:

2.

autorstwa:

Programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (Dz. U. Nr 4 póz. 17, Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009 r.).

Programy stanowią opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego , lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

3. Programie innowacyjnym ” Na sportowo – rosnę zdrowo”

4. Programie promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.

5. Programie adaptacyjnym przedszkola

6. Programie turystycznym dla dzieci z edukacji regionalnej „Wędrówki Krecika po Fordonie”

7. Innowacyjnym programie ekologicznym dla miejskich przedszkoli „Czy to SmoK czy SmoG?”


Ponadto wykorzystujemy w swojej pracy:
- program autorski prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”,
- metodę „Ruch rozwijający dla dzieci” W. Sherbone,
- metodę „Dobrego Startu” Z. Bogdanowicz,
- elementy pedagogiki zabawy „Klanza”.

W naszej placówce realizowane są również programy ogólnopolskie:

„Mamo tato wolę wodę”

Program „Mamo, Tato, wolę wodę!” już od 2009 roku wspiera rodziców i nauczycieli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych. Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością. Postanowiliśmy aktywnie przeciwdziałać temu zjawisku i poprzez edukację oraz zabawę podkreślać rolę wody w codziennej diecie dziecka. Partnerami merytorycznymi programu są Instytut Matki i Dziecka i Instytut Żywności i Żywienia. IV edycja programu została objęta honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach trzech dotychczasowych edycji programu „Mamo, Tato, wolę wodę!” materiały edukacyjne wprowadzające dzieci w świat wody trafiły do 4 382 przedszkoli na terenie całej Polski. W zajęciach wzięło udział ponad 400 tysięcy przedszkolaków. Podczas zajęć, których program został opracowany przez specjalistów, m.in. z zakresu żywienia, pedagogów, psychologów, a także fizyka i ekologa, dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego odżywiania, dowiedzieć się więcej o właściwościach wody i jej zastosowaniu.

W tegorocznej, IV edycji programu idziemy o krok dalej. Wraz z partnerami postanowiliśmy zorganizować konkurs na patronat programu „Mamo, Tato, wolę wodę!”. Chcemy w ten sposób wyróżnić placówki, które propagują zdrowy tryb życia, a patronat będzie stanowił dla otoczenia zewnętrznego potwierdzenie najwyższych standardów opieki i edukacji oferowanych w placówce.

www.wolewode.pl/

„Akademia Aquafresh”

Drodzy Rodzice, Dzieci, Przedszkola i Stomatolodzy!! II Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh” zakończyła się ogromnym sukcesem. Otrzymaliśmy zgłoszenia od 4 293 przedszkoli, dotarliśmy do ponad 430 000 dzieci we wszystkich grupach wiekowych przedszkola, a to wszystko dzięki Waszej aktywności i zaangażowaniu. Mamy nadzieję, że nadchodząca III edycja spowoduje, że jeszcze więcej dzieci wspólnie z Pastusiami i rodzicami będzie myło ząbki i dbało o higienę jamy ustnej, aby zmniejszyć poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.

Już w czerwcu będziemy przyjmowali zgłoszenia do III edycji! Zapraszamy wszystkie dzieci, rodziców, przedszkola oraz gabinety stomatologiczne do wzięcia udziału w akcji. Zapraszamy również do powracania na naszą stronę internetową na której zamieszczane będą wszystkie informację dotyczące kolejnej edycji. Możecie Państwo wciąż korzystać z materiałów edukacyjnych do szerzenia profilaktyki mycia ząbków oraz wspólnej zabawy dzieci z Pastusiami.

www.akademia-aquafresh.pl/

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

rogram „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to inicjatywa firmy Tymbark i marki  KUBUŚ. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzięki akcji dzieci i nauczyciele w przedszkolach otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Na ich podstawie realizują wiele działań, by zadbać o otaczające nas środowisko: segregują śmieci, prowadzą patrole ekologiczne, organizują specjalne dni, poświęcone przyrodzie. IV edycja programu realizowana jest od października 2011 roku do czerwca 2012 roku w przedszkolach na terenie całej Polski. Wszystkie przedszkola, które zgłaszają się do programu, otrzymują materiały dydaktyczne oraz upominki edukacyjne, a także Certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w programie. Program jest przygotowany tak, by wpisywać się w działania przedszkoli. Nie jest wymagane tworzenie specjalnych sprawozdań, po programie chętni nauczyciele mogą przesłąć swoje opinie oraz zdjęcia z realizacji zajęć.

www.przyjacielenatury.pl

„KLUCZ DO UCZENIA SIĘ”

O PROGRAMIE

Jedyny w Polsce, kompletny, łatwy do wdrożenia, zmieniający wszystkie dzieci i nauczycieli z Gąsienic w piękne i mądre Motyle…

news one

Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej „Klucz do uczenia się” jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.

Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności:

samoregulacji

poznawcze

komunikatywne

UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań:

 • ruchu lub bezruchu ciała,
 • skupienia uwagi,
 • określenia zachowań,
 • koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców,
 • określenie ograniczeń własnego ciała,
 • panowanie nad własnym zachowaniem.

Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań. Dziecko z rozwiniętą samoregulacją potrafi uczyć się „na żądanie”:

 • uczy się wtedy kiedy nauczyciel tego wymaga,
 • uczy się tego, co powiedział nauczyciel,
 • plan nauczyciela staje się jego planem,
 • jest ciekawe,
 • jest chętne do próbowania i podejmowania ryzyka,
 • chce się uczyć dla własnej przyjemności,
 • jest gotowe do poświęceń i wytrwałości.

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE – to rozwój intelektualny i kreatywny. Program „Klucz do uczenia się” rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji:

 • matematyczno-logiczną,
 • ruchową,
 • językową,
 • wizualno-przestrzenną,
 • muzyczną,
 • intrapersonalną (refleksyjną),
 • interpersonalną,
 • przyrodniczą.

Oprócz wymienionych obszarów rozwoju intelektualnego program koncentruje się również na rozwoju kreatywności, czyli umiejętności znajdowania oryginalnych rozwiązań problemów.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE – to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. Służy temu:

 • praca w parach,
 • refleksja grupowa,
 • praca zespołowa,
 • wspólne sukcesy,
 • wspólna zabawa, czy
 • wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.

Program Klucz do uczenia się to jedyny w Polsce program, który w ramach wychowania przedszkolnego rozwija te kluczowe umiejętności.

Przedszkole u Krecika Szybownika