Kalendarz imprez

Uroczystości przedszkolne są jedną z wielu form pracy wychowawczo - dydaktycznej prowadzonej w naszym przedszkolu. Organizowane są z inicjatywy nauczycieli. W uroczystościach biorą udział rodzice i często zapraszani inni goście. Uroczystości dają wiele radości, wzruszeń. Na uroczystościach dzieci prezentują swoje umiejętności, wiadomości zdobyte podczas zajęć w przedszkolu.

KALENDARIUM IMPREZ W PRZEDSZKOLU  2016/2017
Lp. Nazwa Imprezy Termin Grupa biorąca udział Osoby odpowiedzialne Uwagi
1. Rozpoczęcie roku szkolnego Wrzesień I – IX Nauczycielki wszystkich grup
2. Urodziny grupowe Ostatni wtorek miesiąca

Ostatni czwartek miesiąca

I, II, IV, VII, VIII

III, V, VI, IX

Nauczyciele poszczególnych grup
3. Sprzątanie świata 23 IX I – IX Jedlińska, Szczepaniak
4. Światowy dzień przedszkolaka 20 IX I – IX Nauczycielki wszystkich grup
5. Bal Marchewki 28 X I – IX Malich
6. Międzynarodowy Dzień bez Samochodu 22 IX I – IX Tomasik
7. Festiwal piosenki Dziecięcej – „Piosenka dobra na wszystko” 03 IX I – IX Gałowicz, Malich
8. Uroczystość z okazji 11 Listopada

„Na Patriotyczną Nutę”

Listopad I – IX Malich, Korpys
9. Pasowanie na przedszkolaka Listopad I Tomasik,
10. Światowy Dzień  Misia 25 IX I – IX Gałowicz – Koordynator

Nauczyciele poszczególnych grup

11. Muzyczne Mikołajki 6 IX I IX Kuśmirek, Kowalska
12. Jasełka – polskie kolędowanie 21 – IX I – IX Miszewska, Welke
13. Bal Karnawałowy Styczeń I – IX Ciszewska, Pliszka
14. Dzień Muzyki w przedszkolu 30 I – 12 II I -IX Malich
15. Dzień Babci i Dziadka Styczeń I- IX nauczyciele wszystkich grup
16. Walentynki 14 II Wszystkie Nauczyciele wszystkich grup
17. Mała forma sceniczna Luty VII Zarzyńska
18. Powitanie Wiosny Marzec I -  IX Knoblauch, Gul
19. Międzyprzedszkolny Przegląd Zespołów Tanecznych Marzec Zespół taneczny Zarzyńska
20. Śniadanie Wiekanocne Kwiecień I- IX Kuśmirek, Potek
21. Święto Ziemi 22.IV I – IX Kuśmirek, Potek
22. Międzynarodowy Dzień Tańca 28 IV I- IX Zarzyńska
23. Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 25 IV I- IX Ciszewska, Pliszka
24. Cała Polska pisze listy dla Ziemi IV III, V, VI, IX Gul
25. Godzina dla Ziemi IV III, V, VI, IX Gałowicz
26 Festyn Rodzinny V I – IX Pani Dyrektor – wyznaczy koordynatora
27. Dzień Dziecka Czerwiec I-IX Nauczyciele wszystkich

grup

28. Pożegnanie starszaków VI V, IX Welke, Miszewska, Korpys, Malich

Przedszkole u Krecika Szybownika