Kalendarz imprez

Uroczystości przedszkolne są jedną z wielu form pracy wychowawczo - dydaktycznej prowadzonej w naszym przedszkolu. Organizowane są z inicjatywy nauczycieli. W uroczystościach biorą udział rodzice i często zapraszani inni goście. Uroczystości dają wiele radości, wzruszeń. Na uroczystościach dzieci prezentują swoje umiejętności, wiadomości zdobyte podczas zajęć w przedszkolu.

KALENDARIUM IMPREZ W PRZEDSZKOLU  2017/2018
Lp. Nazwa Imprezy Termin Grupa biorąca udział Osoby odpowiedzialne Uwagi
1. Rozpoczęcie roku szkolnego Wrzesień I – IX Nauczycielki wszystkich grup
2. Urodziny grupowe Ostatni wtorek miesiąca

Ostatni czwartek miesiąca

I, II, III, IV, V

V, VI, VII,VIII,IX

Nauczyciele poszczególnych grup
3. Sprzątanie świata

,,Nie ma śmieci-są surowce”

15-17 IX I – IX R.Zaskurska, M.Brzezińska
4. Światowy dzień przedszkolaka 20 IX I – IX Nauczycielki wszystkich grup
5. Festyn ekologiczny

,,Kto bez spalin podróżuje-ten środowisko szanuje”

IX – X I – IX A. Miszewska

B. Zarzyńska

6. Międzynarodowy Dzień bez Samochodu 22 IX I – IX E. Potek

A.Krzyżanowska

7. Uroczystość z okazji 11 Listopada

„Na Patriotyczną Nutę”

Listopad I – IX M. Gałowicz, A. Korpys
8. Pasowanie na przedszkolaka Listopad I, II D. Welke, R. Zaskurska, M. Brzezińska
9. Światowy Dzień Misia 25 IX I – IX M.Gałowicz – Koordynator

Nauczyciele poszczególnych grup

10. Mikołajki 6 IX I –  IX A. Miszewska, D. Ciszewska
11. Jasełka – polskie kolędowanie XII I – IX A. Malich, K. Pliszka
12. Bal Karnawałowy Styczeń I – IX A.Drabek, K. Pliszka, K.Kowalska
15. Dzień Babci i Dziadka Styczeń I- IX nauczyciele wszystkich grup
16. Walentynki 14 II Wszystkie Nauczyciele wszystkich grup
17. Mała forma sceniczna II – III VII A.Miszewska, D.Ciszewska
18. Powitanie Wiosny Marzec I -  IX V.Kuśmirek, K.Kowalska
19. MiędzyprzedszkolnyDzień Tańca Marzec Zespół taneczny B. Zarzyńska
20. Śniadanie Wiekanocne Kwiecień I- IX D.Welke,V.Kuśmirek, E.Potek
21. Święto Ziemi 22.IV I – IX R.Zaskurska, M.Brzezińska
23. Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 25 IV I- IX I.Tomasik, A.Drabek
24. Cała Polska pisze listy dla Ziemi IV III, V, VI, IX V.Kuśmirek, K.Kowalska
25. Godzina dla Ziemi IV III, V, VI, IX M. Gałowicz, A.Korpys
27. Dzień Dziecka Czerwiec I-IX Nauczyciele wszystkich

grup

28. Pożegnanie starszaków VI V, IX Nauczyciele gr. V, VI, VII, VIII, IX

Przedszkole u Krecika Szybownika