Informacje dla rodziców

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

- w godzinach od 8.00 do 13.00 (5 godzin dziennie) przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

- do godz. 800 i po godz. 1300 opłata wynosi 1 zł dla dzieci z rocznika 2012 i 2013 (za każdą rozpoczętą godzinę zajęć). Od 1 stycznia 2017 roku dzieci z rocznika 2011 i 2010 zgodnie z  nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, są zwolnione z opłat.

- dzienna stawka żywieniowa wynosi 5 zł

Opłaty wnoszone są miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca, na konto przedszkola.

PKO S.A.   84 1240 6452 1111 0010 4798 5800

Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do naszej placówki, mogą sprawdzić kwotę należną do zapłaty za pobyt dziecka w przedszkola na stronie:

www.p43.eprzedszkolaczek.pl

Po login i PIN dostępu do indywidualnych kont należy zgłosić się do sekretariatu.

Przedszkole u Krecika Szybownika