Granty

Bydgoskie Granty Oświatowe

Grant oświatowy jest częścią polityki oświatowej Miasta,

która zapisana jest w budżecie Miasta Bydgoszczy
na dany rok budżetowy w wysokości uchwalonej przez Radę Miasta.
Granty oświatowe przyznaje się w celu realizowania działań ponadstandardowych
w szkołach i placówkach oświatowych.
Grant oświatowy przeznaczony może być na realizację projektów
dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych,
rekreacyjno-sportowych lub artystycznych.

Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” realizuje Bydgoskie Granty Oświatowe już od

2003 roku.

( 2003 | 2004/2005 | 2005/2006

| 2006/2007 | 2007/2008 |

href=”#2008″>2008/2009 | 2009 )

 • W roku 2003

  otrzymaliśmy Bydgoski Grant Oświatowy na realizację projektu:

  PRZEGLĄD TAŃCÓW U KRECIKA SZYBOWNIKA

 • W roku szkolnym 2004/2005

  otrzymaliśmy Granty na realizację dwóch projektów:

  FORDOŃSKI PRZEGLĄD TAŃCA I RUCHU

  EUROPA – NASZ WSPÓLNY DOM

 • W roku szkolnym 2005/2006

  również otrzymaliśmy i realizowaliśmy Grant Oświatowy zatytułowany:

  EUROPA – NASZ WSPÓLNY DOM
  - PROGRAM INNOWACYJNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

 • W roku szkolnym 2006/2007

  Prezydent Miasta Bydgoszczy przyznał naszej placówce cztery Granty

  oświatowe na realizację następujących działań innowacyjnych:

  DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU TANECZNEGO „AKSAMITKI”

  „EUROPEJSKIE ABC”
  POZNAJEMY KULTURY INNYCH KRAJÓW

  „ZDROWO, WESOŁO – NA SPORTOWO”
  OLIMPIADA WIEDZY I SPRAWNOŚCI
  PRZEGLĄD TAŃCÓW „U KRECIKA SZYBOWNIKA”

 • W roku szkolnym 2007/2008

  Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków o realizację Bydgoskich Grantów Oświatowych

  zaopiniowała pozytywnie aż siedem projektów z naszego przedszkola. Są to:

  DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU TANECZNEGO „AKSAMITKI”

  WIELKI TURNIEJ RODZINNY TENISA STOŁOWEGO

  SPOTKANIE ZE SZTUKĄ
  - MAMO, TATO – CO WY NA TO?

  RODZINNE MUZYKOWANIE
  - CYKL „CZTERY PORY ROKU”

  EKOLOGICZNE I RODZINNE WĘDRÓWKI Z KRECIKIEM

  MALI ARTYŚCI
  - CYKL SPOTKAŃ Z UDZIAŁEM RODZICÓW
  I RODZINY DZIECKA.

 • W roku szkolnym 2008/2009

  otrzymaliśmy Granty na realizację czterech projektów:

  PRZEGLĄD FORDOŃSKICH ZESPOŁÓW TANECZNYCH
  JAKO FORMA EDUKACJI KULTURALNEJ DZIECI

  (warsztaty taneczne dla dzieci w ramach przygotowania
  do przeglądu tanecznego)

  ZE SZTUKĄ NA TY
  - EDUKACJA KULTURALNA DZIECI W PRZEDSZKOLU

  „Z PRZYRODĄ ZA PAN, BRAT”
  - ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ PRZYRODNICZYCH DZIECI
  POPRZEZ WĘDRÓWKI Z KRECIKIEM

  BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 • W roku szkolnym 2009otrzymaliśmy Granty na realizację czterech projektów: IX PRZEGLĄD FORDOŃSKICH ZESPOŁÓW TANECZNYCH
 • WARSZTATY TEATRALNE JAKO PROPOZYCJA ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ DZIECKA
 • MIEJSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I RODZICÓW

otrzymaliśmy Grant na realizację projektu:

„FRYDERK CHOPIN I JEGO MUZYKA – XI PRZEGLĄD FORDOŃSKICH ZESPOŁÓW TANECZNYCH I
MUZYCZNYCH.

otrzymaliśmy Granty na realizację dwóch projektów:

MUZYKA NA PLAN, CZYLI ODKRYWAMY MUZYKĘ FILMOWĄ – XII PRZEGLĄD FORDOŃSKICH ZESPOŁÓW
TANECZNYCH I MUZYCZNYCH Z FORDOŃSKICH PRZEDSZKOLI.

„MOJA MAMO, CO TY NA TO, POWIERSZUJMY RAZEM Z TATĄ”. WARSZTATY LITERACKIE, DZIEŃ POEZJI

otrzymaliśmy Grant na realizację projektu:

XIII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH I MUZYCZNYCH FORDOŃSKICH PRZEDSZKOLI POD HASŁEM „MUZYKA ETNICZNA ŁĄCZY LUDZI I ZBLIŻA KULTURY”

otrzymaliśmy Grant na realizację projektu:

XIV PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH I MUZYCZNYCH FORDOŃSKICH PRZEDSZKOLI POD HASŁEM   „KARNAWAŁ ZWIERZĄT”

otrzymaliśmy Grant na realizację projektu:

XV PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH I MUZYCZNYCH FORDOŃSKICH PRZEDSZKOLI POD HASŁEM   „MUZYKA NASZYCH PRZODKÓW”

otrzymaliśmy Grant na realizację projektu:

X VI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH I MUZYCZNYCH FORDOŃSKICH PRZEDSZKOLI POD HASŁEM   „MUZYKA JEST W NAS, A MY JESTEŚMY CZĘŚCIĄ PRZYRODY”

„BIEG KRECIKA MAŁEGO MARATOŃCZYKA ” – warsztaty, spotkania mające na celu doskonalenie sztuki biegania, zakończone udziałem dzieci w mini maratonie”

realizowaliśmy Bydgoski Grant Ekologiczny:

TYLE SŁOŃCA W CAŁYM MIEŚCIE, TAK WIĘC WYŁĄCZ TEN PRĄD WRESZCIE” – zachęcanie do postaw proekologicznych

realizujemy Bydgoskie Granty Ekologiczne:

KTO BEZ SPALIN PODRÓŻUJE – TEN ŚRODOWISKO SZANUJE - Akcja ekologiczna na terenie Przedszkola nr 43 ,, U Krecika Szybownika” połączona z festynem przebiegająca pod hasłem: ,, Kto bez spalin podróżuje – ten środowisko szanuje” – zachęcanie do postaw proekologicznych związanych ze zmniejszeniem emisji spalin do środowiska

PROJEKT ROZSZERZENIA PROFILAKTYCZNEGO PROGRAMU EKOLOGICZNEGO „CZY TO SMOK CZY SMOG?” -dla bydgoskich przedszkoli na rok 2017- innowacyjna propozycja edukacyjna Przedszkola nr 43 U Krecika Szybownika

CO WIEM O SMOGU? – MIEJSKI KONKURS WIEDZY DLA PRZEDSZKOLAKÓW, OCH TEN SMOG! – MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW – w ramach realizacji profilaktycznego programu ekologicznego Przedszkola nr 43 pt. Czy to SmoK, czy SmoG?

Przedszkole u Krecika Szybownika