Godziny otwarcia

  1. Przedszkole nr 43 „ U Krecika Szybownika” jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Bydgoszcz. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.
  2. Przedszkole czynne jest cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez dyrektora przedszkola.
  3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat (w wyjątkowych wypadkach od 2,5 lat).
  4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
  5. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia wynosi 11 godzin

Przedszkole czynne:

od poniedziałku do piątku

w godzinach 6:00-17:00

Godziny Posiłków:

- 8:30 śniadanie

- 11:00 drugie śniadanie

- 13:30 obiad

- 16:00 kanapki

Sekretariat :

czynny w godzinach

7:00 – 15:00

Przedszkole u Krecika Szybownika